Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
NERVUS ABDUSENS'İN PETROKLİVAL BÖLGEDEKİ SEYRİ: ANATOMİK ÇALIŞMA
M. Faik ÖZVEREN1, Koichi UCHIDA4, İbrahim TEKDEMİR2, Takeshi KAWASE4, Haluk DEDA3, Fatih S. EROL1, İsmail AKDEMİR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Elazığ
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Ankara
4Keio Üniversitesi Nöroşirürji, AB.D., Tokyo

Özet

Kafatabanı cerrahisindeki ilerlemeler nedeniyle nervus abducens'in petroklival bölgedeki yapısı klinikte önem kazanmaktadır. Petroklival bölgeye ait anatomik çalışmaların cerrahi tedavi stratejileri kadar n. abdusens felçlerinin mekanizmalarının açıklanmasında da yararı olmaktadır. Dört kadavrada yapılan mikroşirürjikal disseksiyonlar ve bir kadavrada yapılan histolojik incelemeler sonucunda n. abdusens'in petroklival bölgedeki anatomisi detaylı olarak ortaya konuldu. N. abdusens'in petroklival bölgede araknoid membran ve dural kılıf ile sarılı olduğu gözlendi. N. abdusens birinci olarak petroklival bölgedeki dural giriş deliğinde, ikinci olarak petroz apekste ve üçüncü olarak da arteria karotis interna'nm kavernoz segmentinin lateral duvarında olmak üzere üç açılanma yapıyordu. Üçüncü açılanma noktasında sinirin dural kılıfının incelmesinin, simpatik pleksus ve n. trigeminalis ile anastomozunun ve Meckel's cave ile arteria karotis interna arasındaki fibröz uzantılarının sinirin bu yapılar tarafından tutulmasına neden olarak altıncı sinir felci oluşumunda kolaylaştırıcı etkisi olabileceği sonucuna varıldı.