Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
TRANSSFENOİDAL CERRAHİ'NİN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU; RİNORE
Kağan TUN, Ağahan ÜNLÜ, GÖKALP SİLAV, Gülşah BADEMCİ, Ertekin ARASIL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D.

Özet

Ocak 1990- Ekim 1998 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D'da transsfenoidal yolla opere edilmiş 163 hasta incelendi. Hastalarımızın 12 tanesinde postoperatif dönemde rinore tespit edildi. 9 hasta lomber ponksiyon ve 3 hasta ise eksternallomber drenaj uygulanarak tedavi edildi. Lomber ponksiyon uygulanan ve rinoresi devam eden 2 hasta, postoperatif 4.ve 5. günlerinde reopere edildi ve rinoreleri kesildi. Bu makalede, sella ve sfenoid sinus tamir teknikleri, literatür bilgileri ışığı altında değerlendirilmiş, klinik protokolu ve sonuçları ile karşılaştırılmıştır.