Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
KAUDA EQUİNANIN REDUNDANT NERVE ROOT SENDROMU: OLGU SUNUMU
Özen KARADAĞ1, Mehmet TATLI2, H. Murat GÖKSEL1, Mustafa GÜRELİK1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas
2Diyarbakır SSK Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Diyarbakır

Özet

Redundant nerve root sendromu, lomber spinal subaraknoid alanda anormal olarak uzamış, bazen oldukça kalınlaşmış, kıvrımlı spinal sinir köklerinin görüldüğü, seyrek görülen bir klinik durumdur. Bu yazıda, bu sendromun saptandığı bir olgu sunularak, klinik ve radyolojik özellikleri tartışılmıştır.