Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Nöroanestezi ve Yeni İlaçlar: Sevofluran, Desfluran, Remifentanil, Propofol, Deksmedetomidin
Yasemin GÜNEŞ
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Adana

Özet

Bu yazıda, klasik ve yeni nöroanestezi ilaçlarının etkileri karşılaştırılmakta ve tartışılmaktadır.