Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
STANDART TRANSSFENOİDAL YAKLAŞIM İLE GENİŞLETİLMİŞ TRANSSFENOİDAL YAKLAŞIMIN MİKROCERRAHİ ANATOMİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Funda BATAY, Aykut KARASU, Ossama AL-MEFTY
University of Arkansas for Medical Sciences, Department of Neurosurgery, Little Rock, Arkansas, USA

Özet

Transsfenoidal yaklaşım sellar ve para sellar tümörlerde kullanımları oldukça yaygın bir yöntemdir. Kafa kaidesi cerahisinde transsfenoidal yaklaşım maksillotomi ile kombine edildiğinde oldukça geniş bir görüş alanı ve güvenli bir cerrahi sağlanabilir. Suprasellar bölgeden foramen magnuma kadar uzanan tüm lezyonların çıkartılmasında genişletilmiş transsfenoidal yaklaşım kullanılabilir. Bu çalışma 10 kadavrada gerçekleştirilmiş ve her iki yaklaşımın kazandırdığı alan horizontal ve vertikal ölçümler yapılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular, ek olarak yapılan maksillotominin standart transsfenoidal girişime göre özellikle orta hat kafa kaidesi tümörleri için rahatlıkla uygulanabilen, daha geniş bir görüş alanı sağlayan etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.