Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
PARKİNS ON HASTALIĞI'NIN CERRAHİ TEDAVİSİ-LİTERATÜRE BİR BAKIŞ
M. Cenk AKBOSTANCI1, Sıla USAR1, Ali SAVAŞ2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Parkinson hastalığının (PH) tedavisinde cerrahinin yeri giderek artmaktadır. Operasyonların yaygınlaşması, Nöroşirürji ve Nöroloji uzmanlarının kullanılan operasyonlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gereğini doğurmaktadır. 1991-Nisan 2001 yılları arasında yayınlanan, pallidotomi, talamotomi, talamik stimülasyon, pallidal stimülasyon, bilateral subtalamik stimulasyon, unilateral subtalamotomi, transplantasyon, mikroelektrod kayıtlama ve gama bıçağı yöntemlerinin etkinlikleri ile ilişkili makaleler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu bilgiler ışığında talamotomi, asimetrik, ilaca yanıt vermeyen, şiddetli tremoru olan PH'lı kişilerde güvenli ve etkilidir. Pallidotomi için ideal adaylar, tek tarafta baskın parkinsonizmi ve diskinezileri olan 70 yaşından küçük hastalardır. Pallidal stimülasyon, ileri dönem, diskinezi ve fluktuasyonların ön planda olduğu hastalarda etkin ve güvenli bir yöntemdir. Bilateral subtalamik stimülasyon, parkinsonizm, motor fluktuasyonlar ve ilaç diskinezilerinin sorun olduğu hastalarda etkilidir. Mikroelektrod kayıtlama, stereotaksik hedef lokalizasyonu için etkili ve güvenilirdir. Gama talamotomi ve pallidotomi, subtalamotomi ve transplantasyon araştırma aşamasında olan yöntemlerdir. Sıralanan yöntemlerden sadece pallidotominin etkinliği kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir.