Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
DUMBBELL SPİNAL SCHWANNOMADA TRANSPARASPİNAL YAKLAŞIM OLGU SUNUMU
M. Akif BAYAR1, Şahin TANRIKULU2, Yavuz ERDEM1, Koray ÖZTÜRK1, Zeki BUHARALI1
1Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, Cebeci, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi, Kastamonu

Özet

Th6 sinir kökünden kaynaklanan dumbbell spinal schwannomalı 41 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Tümörün ekstraspinal bölümü 4x5x6 cm boyutlarında idi. Tümör tek seansta posterior transparaspinal yolla çıkartıldı. Bu yazıda bu yaklaşımın üstünlüğü vurgulandı.