Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Kafa Travması Sonrası Orta Fossa Araknoid Kistinin Subdural Mesafeye Rüptürü: Olgu Sunumu
Mustafa Aziz HATİBOĞLU, Murat COŞAR, Cem DİNÇ, Kerem BIKMAZ, Davut CEYLAN, A. Celal İPLİKÇİOğLU
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Kafa travması sonrasında araknoid kiste sekonder olarak gelişen subdural higroma, az görülen bir durumdur. Orta fossa araknoid kistlerinde, subdural higroma daha çok gençlerde travma ile veya spontan olarak gelişmektedir. Tedavi şekli tartışmalı olup literatürde değişik yöntemler önerilmiştir. Semptomatik ve radyolojik olarak bası bulguları olan her hastaya cerrahi müdahale gerekli olup cerrahi şeklinin hastaya göre planlanması genel olarak kabul görmüştür. Bu çalışmamızda, daha önceden orta fossa araknoid kisti olduğu bilinen ve kafa travması sonrası subdural higroma tespit edilen hasta ele alındı.