Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KAFATABANI EROZYONU: İKİ OLGU SUNUMU
M. Faik ÖZVEREN1, Haluk DEDA4, Murat T. TİFTİKÇİ1, Bengü ÇOBANOĞLU2, Fatih S. EROL1, Hüseyin ÇELİKER3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye ABD, Elazığ
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Ankara

Özet

Amaç: Spontan rinore etyolojisinde kronik böbrek yetmezliğinin gösterilmesi.

Olguların sunumu ve uygulanan girişim: Kronik böbrek yetmezliği olan iki olguda spontan beyin omurilik sıvısı kaçağı saptandı. Birinci olguda bilgisayarlı beyin tomografide lamina kribroza deliklerinin genişlemiş olarak görülmesi üzerine anterior fossa onarımı, ikinci olguda sfenoid sinüs içerisinde şüpheli beyin omurilik sıvısı kolleksiyonu görüntüsü nedeni ile transsfenoidal girişimle sfenoid sinüs obliterasyonu uygulandı. Ameliyat sonrası 1 yıllık izlemde her iki olguda da rinore görülmedi.

Sonuç: Olgularımızda kronik böbrek yetmezliğinin seyri sırasında ortaya çıkan renal osteodistrofi'nin yol açtığı kafa tabanı erozyonuna bağlı olarak spontan rinore oluştuğu sonucuna varıldı.