Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
DOKTOR FİRMA İLİŞKİSİ
Şeref DOĞAN, Kaya AKSOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Tıp eğitiminde öğrencilikten uzmanlık sonrasına değin firma desteği yadsınamaz alternatifsiz bir zorunluluktur. Bu desteğin, ayrılmış maddi boyutlarının firmadan hedef kitleye yansımasındaki sonuç etkileri etik problemlerle paralel bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Endüstrinin geniş problemlerinin yanı sıra varolan ve bilinen çözümleri ile teşvik ve destek, bulunduğu ülkeye de bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ana amacın eğitim ve hastaya katkısı göz önüne alınmalı, etkileşim sonuçları etik kurallar içinde kalmalıdır. Firma doktor ilişkilerine bu makalede etkileşim şekilleri ve sonuçları açısından literatür gözden geçirilip kısa ve somut öneriler verilmiştir.