Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
OMURGADA HAREKET ÖLÇÜMLERİ
Cumhur KILINÇER1, Bülent S. CİGALI2, M. Kemal HAMAMCIOĞLU1, Sebahattin ÇOBANOĞLU1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Edirne

Özet

Amaç: Hareketlilik omurganın temel özelliklerinden biridir. Bu fonksiyon bazen hastalıklar ya da girişimler nedeniyle kısıtlanırken, bazen de segmental olarak artmış normal dışı hareketler görülür. Rutin klinik uygulamada instabiliteden kuşkulanılan olgularda buna yönelik incelemelerin yapılmasına rağmen, belirgin hareket kısıtlılığı bulunan hastalarda bile gerekli ölçümlerle kısıtlılığın objektif bir şekilde ortaya konulması yoluna pek gidilmemektedir. Bu yazının amacı omurgadaki hareket ölçümlerinin endikasyonları, ölçüm yöntemleri ve ölçümlerin güvenilirliğine dair bugünkü bilgilerimizi ortaya koymaktır.

Yöntemler: Omurgada hareket ölçümleri hakkındaki güncel yayınların gözden geçirilmesi.

Bulgular: Bugün omurga hareketlerinin ölçümünde kullanılan klasik yöntemler olan radyolojik incelemeler ve mekanik goniometre/inclinometre gibi aygıtlara, üç boyutlu hareket analizi yapan yüksek teknoloji ürünü bazı aygıtlar da eklenmiştir. Bu aygıtların kullanımı omurga kinematiğini daha kolay ve kesin değerlendirebilmemizi sağlamaktadır.

Sonuç: Spinal enstrümantasyon ve füzyon girişimlerinin gittikçe dahil yoğun bir şekilde uygulandığı günümüzde, gerek instabilitenin değerlendirilmesi gerekse füzyon sonucu oluşan hareket kısıtlılıklarının objektif olarak ortaya konulabilmesi bakımından, omurgada hareket ölçümleri konusu daha da önemli bir hale gelmiştir.