Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
LOMBER İNTRADURAL DİSK HERNİASYONU BİR OLGU SUNUMU
Hakan KAYALI, Serdar KAHRAMAN, Arif SUNGU, Naci SEBER, Cem ATABEY
GATA Nöroşirürji ABD. Etlik / Ankara

Özet

Amaç: İntradural lomber disk herniasyonu son derece nadir görülen bir durumdur. Kliniğimizde son 10 yılda opere edilen yaklaşık 1500 olguda sadece 1 olguya rastlanmıştır ( % 0,06 ).

Yöntem: Kliniğimize bel ve sol bacak ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın çekilen lomber manyetik rezonans görüntülemede (MRG) sol L4-5 ekstrüde disk herniasyonu görüldü. Cerrahi sırasında standart sol L4 hemiparsiyel laminektomi ve foraminotomi ile patolojiye ulaşılamadı. Bulgular: L4 total laminektomi ile yapılan eksplorasyon disk herniasyonun intradural uzanımı olduğunu gösterdi. Dura açılarak mikroskop altında intradural disk fragmanları çıkarıldı. Cerrahi sonrası hastanın klinik bulguları tamamen düzeldi.

Sonuç: İntervertebral diskin durayı penetre ederek intradural disk herniasyonu oluşma mekanizması tam olarak açıklanamamaktadır. Standart cerrahi prosedür ile herniasyonun görülememesi durumunda intradural eksplorasyon ile intradural herniasyon olasılığının kontrol edilmesinin gerekli olduğu unutulmamalıdır.