Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
NONTRAVMATİK AKUT SPİNAL SUBDURAL HEMATOM: İKİ OLGU SUNUMU
Tanju UÇAR, Mahmut AKYÜZ, Saim KAZAN, Recai TUNCER
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Antalya

Özet

Spinal subdural hematomlar spinal hematomlar arasında en nadir olanlarıdır. Koagulopatiler ve travma en sık etyolojik nedenlerdir. Bu yazıda nontravmatik akut spinal subdural hematomu olan 2 olgu sunulmaktadır. Vakit geçirmeden yapılan cerrahi her iki olguda da tam nörolojik düzelmeyi sağlamıştır. MRI tanıda en uygun yöntem olarak görülmektedir.