Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Editörden

Giriş

Sevgili Meslekdaşlarım,

Bu sayımızda da 31 Mart, Nisan 2005'deki “Moleküler Boyuttan Kliniğe” isimli toplantının özet bilgilerini sizlere sunuyoruz.

Yayın Kurulunda Dr. Gülşah Bademci'nin kendi isteğiyle ayrılmasıyla boşalan göreve Dr. Burçak Bilginer getirilmiştir.

Turkish Neurosurgery'ye yollayacağınız İngilizce makalelerinizi artık on-line olarak www. turkishneurosurgery.org adresine gönderebilirsiniz.

Mutlu, başarılı ve verimli günler dileğiyle,