Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE HEMİSFEROTOMİ TEKNİĞİ
Oğuz ÇATALTEPE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Burada epilepsi hastalarının tedavisi amacıyla kullanılan hemisferektomi tekniği ve modifikasyonları gözden geçirilmektedir. Yaygın olarak kullanılan anatomik hemisferektomi ve fonksiyonel hemisferektomi teknikleri ile, hemisferotomi tekniğini tarihsel gelişimi ise tartışılmaktadır. Bu tekniklerin avantaj ve dezavantajları tanımlanmaktadır. Hemisferotomi tekniğinin gelişimi, endikasyonları, varyasyonları, teknik ayrıntıları ve sonuçları tanımlanmaktadır. Özet olarak hemisferotomi tekniğinin cerrahi teknik olarak daha fazla tecrübe istese de daha az per-operatif soruna neden olduğu ve daha yüksek başarı oranlarına sahip olduğu söylenebilir.