Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
LOMBER DİSK CERRAHİSİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YENİ BİR FRAME SİSTEMİ TEKNİK NOT
Kudret TÜREYEN1, Muammer DOYGUN2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD Isparta
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD Bursa

Özet

Amaç: Prone pozisyonda spinal operasyonlar için geliştirdiğimiz bir spinal frame cihazı hakkındaki tecrübelerimizi aktarmak.

Yöntem: Bu cihaz ile 550 olguyu prone pozisyonda lomber disk hernisi nedeni ile opere ettik.

Bulgular: Tarif edilen cihaz portatiftir ve bir kişi tarafından taşınabilir. En önemli ve diğer cihazlardan ayıran özelliği operasyon sırasında paralel yayların birbirine yaklaşıp uzaklaşabilmesi ve yüksekliğinin değiştirilebilmesidir.

Sonuç: Bu cihaz ile ameliyat sahasının daha az kanamalı olduğu ve intraoperatif olarak karın içi basınç artışına bağlı kanamaların azaltılabileceği gözlendi. Ayrıca, lordozu azaltarak mikrocerrahi sırasında disk içinin daha iyi görüntülenebildiği gözlenmiştir.