Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
SPİNAL DİSRAFİZM BULUNMAKSIZIN KUM SAATİ SERVİKAL SPİNAL LİPOM: OLGU SUNUMU
Tahsin ERMAN, A. İskender GÖÇER, Faruk İLDAN, Metin TUNA, Hüseyin BAĞDATOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ABD. Balcalı, Adana

Özet

Amaç: Kum saati tümörler intradural, foraminal ve ekstraforaminal ekstradural komponentleri bulunan spinal tümörlerdir. Kum saati görünümlü tümörler içinde en sık gözleneni schwannomadır. Schwannoma ile birlikte menengioma, sarkoma ve çeşitli primer kemik tümörleri kum saati formasyonunda yayılım gösterebilir. Nöral tüp defekti olmaksızın kum saati biçiminde yayılım gösteren servikal spinallipom olgusu çok nadir görülür ve literatürde sadece bir kaç olgu sunulmuştur.

Olgu: 21 yaşındaki bayan olgu, doğduğundan beri mevcut olan fakat hamileligi esnasında ileri derecede büyüme gösteren, boynunun arka kısmında kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemede üst servikal bölgede, intradural ekstramedüller komponenti bulunan ve sol C2'nin forameni aracılığı ile posterior servikal alana uzanan, homojen yağ intansitesinde dev kitle tespit edildi ve ilk tam olarak lipom düşünüldü.

Cerrahi Yaklaşım: Posterior servikal yaklaşım ile oksiput-C6 arası orta hat insizyonunu takiben C2 ve C3'e sol hemilaminektomi yapıldı. C2-3 düzeyinde korda bası oluşturan, sol C2-3 intervertebral forameninden geçip posterior servikal alanda paravertebral adeleler içerisine uzanan, dev kitle total olarak eksize edildi. Histopatolojik tanı lipom olarak değerlendirildi.

Sonuç: Nöral tüp defekti bulunmaksızın intradural ekstramedüller yerleşen ve kum saati biçiminde yayılım gösteren servikal spinallipom olgusu sunulmuş, klinik ve radyolojik özellikleri literatür ile birlikte tartışılmıştır.