Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
DR. FAZIL HALİT, NÖROŞİRÜRJİ VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ERZURUM
Tufan HICDÖNMEZ1, Yusuf TÜZÜN2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Bir hatıradan yola çıkılarak, Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde yaşanan bir olay anlatılmaktadır. Anlaşıldığı üzere, Üçüncü Ordu'nun Erzurum Askeri Hastaneleri Cerrahi Uzmanı Dr. Fazıl Halit Bey, başından ateşli silah ile yaralanan bir süvari subayına cerrahi girişimde bulunmuştur.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin Hariciye Muallimi Cem il Topuzlu Paşa'nın eski muavini olan Fazıl Halit Bey Erzurum ve civarında, genel cerrahi bağlamında ilk modern nörotravma ameliyatlarını yapmış olabilir.