Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
NİCOLAS TAPTAS VE JEAN TAPTAS VE NÖROŞİRÜRJİKAL UYGULAMALARI
Sait NADERİ
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kozyatağı/İstanbul

Özet

Geçtiğimiz yüzyılın değişik dönemlerinde nöroşirürjikal operasyonlar nöroşirürjiyenler, KBB uzmanları ve genel cerrahlar tarafından yapılmıştır. Bu dönemdeki cerrahların başlıca uygulamalarını nörotravmatolojikal operasyonlar oluşturmuştur. Bu dönemde baba ve oğul Taptas'ların uygulamalarına tanık olmaktayız. KBB uzmanı olan Dr. Nicolas Taptas trigemninal nevraljisinin tedavisinde Gasser ganglionu enjeksiyonları yapmışken, nöroşirürjiyen olan Dr. Jean Taptas ise lomber disk hernisinin cerrahi tedavisinde öncülük eden başlıca cerrahlardan olmuştur. Bu çalışmada bu iki cerrahın nöroşirürjikal uygulamaları gözden geçirilerek, nöroşirürji tarihi açısından değerlendirilmiştir.