Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Hipofiz Adenomu ve Arteriovenöz Malformasyon; Çift Patoloji Varlığında Subaraknoid Kanamanın Tanı ve Tedavisi: Olgu Sunumu
Melike MUT1, Kubilay ECE2, Selçuk PALAOĞLU3
1Yeditepe Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Özel Özkan Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Hipofiz adenomu ile arteriovenöz malformasyonların birlikte görülmesi nadirdir ve literatürde sadece 2 olguda gösterilmiştir. Subaraknoid kanama tanısı ile başvuran, aynı anda hipofiz adenomu ve arteriovenöz malformasyon saptanan nadir bir olgu sunulmuştur. Elli-yedi yaşındaki erkek hasta ani gelişen başağrısı ile başvurdu ve beyin tomografisinde subaraknoid kanama saptandı. Hipofizinde lezyon olan hastada ön tanı olarak pituiter apopleksi düşünüldü. Ancak beyin magnetik rezonans görüntülemede hipofiz adenomunun yanı sıra, sağ frontal AVM saptandı ve kanamanın kaynağının AVM olduğu anjiyografi ile teyit edildi. Öncelikli olarak endovasküler yolla AVM tedavi edildi, 4 gün sonra hipofiz adenomu çıkarıldı. Subaraknoid kanama ile başvuran ve çift patoloji saptanan hastada pituiter apopleksi ile AVM kanamasının ayırıcı tanısı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.