Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Geniş Kalvaryum ve Dural Defektli Aplasia Cutis Congenita: Olgu Sunumu
Metin KAPLAN1, Mehmet KOPARAN2, İhsan OKUR3, Mustafa ÖZKAN4
1,2Fırat Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Elazığ
3,4Fırat Üniversitesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı,Elazığ

Özet

Aplasia cutis congenita nadir görülen deri tabakalarının, subkutan dokunun daha nadir olarak da kemik ve duranın olmadığı bir hastalıktır. Vakaların önemli bir kısmı infeksiyonlar, elektrolit kaybı ve masif hemoraji nedeniyle kaybedilir. Ayrıca beyin dokusu nadir olarak bu defekten hernie olabilir. Biz bu çalışmada geniş aplasia alanından beyin dokusunun fıtıklaştığı 10 aylık bir olgu sunduk. Travma aplasi alanında zayıf epitelize dokuyu yırtar ilaveten travma sonrası serebral ödemle artmış intrakranial basınç fıtıklaşmanın ilerlemesine neden olur. Olgumuzda nöbet atakları ve çocuğun ağlama eylemi fıtıklaşmanın artmasına yol açan diğer etkenlerdi. Cerrahi tedavide fıtıklaşan beyin dokusu eksize edilmedi ve tekrar intrakranial mesafeye yerleştirildi. dural açıklık abdominal fasia ile kapatıldı. Bu çalışmada bu farklı iki cerrahi unsuru tartıştık.