Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Türk Nöroşirürji Pratiğinde Kullanılan Fransızca Kökenli Sözcüklerin Kullanım Yanlışlıkları
Tufan HİÇDÖNMEZ
Trakya Üniversitesi Tup Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne

Özet

Uluslararası bir dil olan Fransızca, Türk dilini yakından etkilemiş, batı dünyasının birçok sözcüğü ve kavramı Türkçe'ye doğrudan Fransızca'dan alınmıştır. Ne var ki, sözel ve yazılı Türkçe nöroşirürji dilinde, özellikle Fransızca kökenli sözcüklerin kullanımında, dorzal (dorsal), roncur (ronjör), ekartasyon (ekartman), dekomprese (dekomprime), kemikal injüri (kimyasal hasar) gibi ciddi dil yanlışlıkları görülmektedir. En kabul edilemez yanlış ise, Fransızca écarter fiilinden yanlış olarak türetilmiş neolojik bir sözcük olan ekartasyon'dur. Türk nöroşirürji pratiğinde Fransızca kökenli sözcüklerin kullanımında görülen dil yanlışları dört gruba ayrılmıştır: okuma, neolojik, kabul görmüş ve kaçınılabilir yanlışlıklar. Bu çalışmanın amacı, Türk nöroşirürji pratiğinde Fransızca kökenli sözcüklerin kullanım yanlışlıklarını ortaya koymaktır.