Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Supra ve İnfratentoriyal Bölge ve Kafa Tabanı Mikrocerrahi Anatomisi I. Kısım Serebellum ve Beyinsapı – Cerrahi Anatomi ve Yaklaşımlar
Necmettin TANRIÖVER1, Mustafa Onur ULU2, Fatma ÖZLEN3, İlhan YILMAZ4, Mustafa UZAN5, Ziya AKAR6, Emin ÖZYURT7
1,2,3,5,6,7 İstanbul Ünversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, III. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Supra ve infratentoriyal bölge cerrahi nöroatomisinin iyi bilinmesi patolojik lezyona giriş yolu ne olursa olsun beyin ve kafa tabanının üç boyutlu anatomisini bir yol haritası şeklinde nöroşirürjiyene verecektir.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu nedenle nöroşirürji uzmanlık eğitimi içinde mikrocerrahi anatomi ile ilgili çalışmalar diğer cerrahi dallarda olduğundan daha fazla önem kazanmaktadır. Nöroşirürji pratiğinde cerrahi sonuçlara doğrudan bu derece etki eden başka bir uygulamalı araştırma şekli bulunmamaktadır.

BULGULAR: Üç ayrı kısımdan oluşan bu yazı dizisinin öncelikli amacı oldukça geniş bir alanı kapsayan supra ve infratentoriyal bölge ve kafa tabanının nöroanatomisini cerrahi yaklaşımları göz önünde tutarak nöroşirürji bakış açısından özetlemektir.

SONUÇ: Serinin bu ilk bölümünde serebellum, beyinsapı ve 4. ventrikül mikrocerrahi anatomisi ve nöroşirürji pratiğinde yaygın olarak kullanılan cerrahi yaklaşım yolları tartışılmıştır.