Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Tromboze Dev PICA Anevrizması: Olgu Sunumu
Murat COŞAR, Kerem BIKMAZ, Cem Atilla GÖKDUMAN, Mustafa ERDAL, A. Celal İPLİKÇİOĞLU
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Büyük kısmı tromboze olan bir dev posterior inferior serebellar arter (PICA) anevrizması sunulmaktadır. PICA yerleşimli dev anevrizmalar oldukça nadir olarak görülürler. Dev anevrizmaların %50-60 kadarı tromboze olurlar, tamamen tromboze olmaları nadirdir. Dev anevrizmaların kanama ihtimali diğer anevrizmalardan farklı değildir. Dev anevrizmanın tromboze olması kanama ihtimalini ortadan kaldırmaz. Kitle etkisine bağlı zamanla ilerleyen nörolojik semptomlar oluşturabilirler. Bu yazımızdaki, dev PICA anevrizmasının nöroradyolojik tetkiklerinde anevrizma distalinde vertebral arterin visualize olmadığı görülmüştür. Operasyonu kabul etmeyen hastanın 3 yıl süren takiplerinde anevrizma boyutlarında değişme olmaksızın tromboze olan kısım artmış ve klinik olarak kötüleşme gözlenmiştir.