Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Beyin Tümörlü Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri, Derin Ven Trombozu ve Bası Yarası Sonuçları
Arzu Tuna MALAK1, Alev DIRAMALI2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
2 Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu araştırma, beyin tümörlü hastalarda günlük yaşam aktiviteleri, derin ven trombozu ve bası yarası sonuçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Örneklemi beyin tümörü tanısı alan 45 Grup I ve 45 Grup II olmak üzere toplam 90 bireyin oluşturmuştur. Grup I'deki hastalara bire bir eğitim verilmiş; Grup II'deki hastalara sadece eğitim kitapçığı verilmiştir. Hastalar ameliyat öncesi, sonrası, ameliyattan bir, üç ve altı ay sonrası izlemiştir. İzlemlerde, Hasta Tanılama Formu, Ameliyat öncesi/Ameliyat sonrası DVT, Bası Yarası Tanılama ve Girişim Formu, Barthel İndeksi kullanılmıştır. Değerlendirilmede sayı ve yüzdelik hesaplaması, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, çok gözlü kikare, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Cohran Q testi uygulanmıştır.

BULGULAR: Gruplar arasında günlük yaşam aktiviteleri ve bası yarası sonuçları anlamlıdır(p<0,05). Derin ven trombozu arasında anlamlı bir yoktur (p>0,05).

SONUÇ: Beyin tümörlü hastalarına başlangıçtan itibaren verilen bire bir eğitimler hastaların fiziksel sıkıntıları ile baş etmelerini olumlu etkiler.