Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Lomber Ponksiyona Bağlı Pnömosefali Olgusu
Bülent DÜZ, Serhat PUSAT, Cahit KURAL, Alparslan KIRIK, Engin GÖNÜL
GATA, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Lomber ponksiyon sonrası nadiren pnömosefali komplikasyonu gelişebilir. Lomber drenaj sırasında intrakranial ve intraspinal subaraknoid mesafeler arasında oluşan negatif basınç pnömosefali gelişiminin nedenidir. BOS drenajı fazla olduğunda sifon etkisiyle ponksiyon yapılan alandan intraspinalintrakranial kaviteye hava girişi olur. Pnömosefali olgularda genellikle baş ağrısı vardır. Bu olgularda konfüzyon, dezoryantasyon, anizokori ve hemiparezi görülebilir. Pnömosefali tedavisinde başın yükseltilmesi ve hiperbarik oksijen tedavisi, profilaktik antibiyotik ve analjezi uygulanır. Pönömosefali genellikle iki hafta içinde düzelir. Biz lomber ponksiyon sonrası pönomosefali gelişen bir hastayı sunuyoruz. Sonuç olarak; lomber ponksiyon sonrası dirençli baş ağrısı olan ve nörolojik tablosu gerileyen olgularda ayırıcı tanıda pönomosefali düşünülmeli ve tanı için beyin tomografisi çekilmelidir.