Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Supratentorial Cerrahi Sonrası Gelişen Serebellar Kanama
Keramettin AYDIN, Cengiz ÇOKLUK, Ahmet TAŞKESEN, Ömer İYİGÜN, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Cerrahi sahadan uzakta gelişen parankimal kanama nöroşirürji prosedürleri sonrası özellikle ileri yaştaki hastalarda ortaya çıkabilen nadir bir komplikasyondur. Yetmişbir yaşında bayan hasta ani gelişen afazi ve sağ taraf güçsüzlüğü ile getirildi. Kranial tomografide sol fronto temporal intraserebral hematom saptandı ve sol fronto temporal kraniotomi ile hematom boşaltıldı. Postoperatif onikinci saatteki kontrol tomografisinde sol serebellar hemisferde 3x2x2 cm ebatlarında serebellar hematom tesbit edildi. Konservatif olarak takip edilen hasta afazisi düzelmiş ve yardımla yürüyebilir halde taburcu edildi. Bu olgu nedeni ile supratentorial yerleşimli hematomların ve/veya yer işgal eden patolojilerin boşaltılmasını takiben gelişebilecek infratentorial patolojik kanamalar ve supratentorial cerrahi sonrasi infratentorial kanamaların etiopatogenezi tartışıldı.