Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
Arka Çukur Cerrahisi Sonrasında Çocuklarda Serebellar Mutizm: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Serdar KABATAŞ1, Özlem YILDIZ2, Cem YILMAZ3, M. Nur ALTINÖRS4
1, 3, 4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Özet

Serebellar mutizm, pediatrik yaş grubunda arka çukur cerrahisinden sonra görülen nadir bir komplikasyondur ve klasik olarak kranyal sinir disfonksiyonu ve uzun trakt bulgularıyla seyreden geçici bir durumdur. Mutizme kadar ilerleyen konuşma azalması, emosyonel labilite, hipotoni ve ataksiyi kapsar. Patofizyolojisi ve anatomik kaynağı hala kesin olmasa da, bu duruma yol açan en sık neden beyin sapına ve sıklıkla kortekse giden dentatorubrotalamik trakta ve dentat nükleusta meydana gelen vasküler spazm olarak kabül edilmektedir. Bu hastalık birçok başka durumlarda tanımlanmış olup, multidisipliner yaklaşım gerektirir ve nöroşirürjenler hastalığın semptomları, fizyopatolojisi, tanısı, ciddiyet derecesi, tedavisi ve prognozu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu yazıda, mevcut literatüre uygun olarak bu antiteyi ileriye dönük tartışmak istedik.