Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Servikal Anterior Mikroforaminotomi
Cumhur KILINÇER, Osman ŞİMŞEK
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Özet

Servikal anterior mikroforaminotomi tek ya da çoklu seviyede servikal omurgaya önden ve tek yanlı olarak yaklaşarak unkovertebral bölgede açılan bir kemik pencere yoluyla sinir köküne bası yapan disk fragmanı ya da osteofit gibi lezyonların çıkartılmasını ve bu sırada disk mesafesinin yapı ve işlevini bozmamayı hedefleyen bir cerrahi teknik olarak tanımlanır. Bu teknik mikrocerrahiyle ya da endoskopik olarak uygulanabilir. Girişim, etkilenen tarafta longus colli kası altındaki unkovertebral bölgenin ortaya konulması ve disk mesafesine girilmeksizin unsinat çıkıntı ve komşu vertebraların lateral kenarlarının drillenmesi ile gerçekleştirilir. Unsinat osteofitler ve disk hernileri açılan bu pencereden çıkartılabilir. Bu tekniğin avantajları; önde yerleşmiş bası yapan lezyonlara direkt ulaşım sağlayabilmesi, etkilenen sinir kökünün direkt olarak dekomprese edilebilmesi ve disk korunduğundan bir füzyon işlemine gerek kalmamasıdır. Bu ameliyat teknik olarak güçtür ve ince bir işçilik ister. Aşırı kemik çıkartılması instabiliteye yol açabilir. Henüz yaygın bir teknik olmasa da servikal anterior mikroforaminotomiye ait yayınlanmış sonuçlar mükemmeldir ve klasik anterior servikal girişimlerdekine eşit ya da daha iyidir.