Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
İntraserebral Hematomlar
Abdurrahman BAKIR1, Erdal Reşit YILMAZ2, Caner SARILAR2, Hakan TUNA2, Şükrü ÇAĞLAR2
1Mevki Asker Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

AMAÇ: İntraserebral hematomların cerrahi endikasyonları ve sonuçlarını araştırmak.

METOD ve BULGULAR: 1999-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde intraserebral hematom tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 50 hasta çalışmamızın konusunu oluşturdu. Bu hastaların 38'inde cerrahi tedavi, 12'sinde medikal tedavi uygulandı.

SONUÇ: Uygulanan tedavilerin seçimleri ve sonuçları literatür bilgileri ile tartışıldı.