Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Torakoskopik Sempatektomi
Leyla HASDIRAZ, Fahri OĞUZKAYA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Torakoskopik torakal sempatektomi (TTS) üst ekstremitenin sempatik sistem hastalıklarında yaygın olarak kullanılan bir cerrahi işlemdir. İlk sempatektomi girişimleri 19. yy da başlamış ve işlem giderek daha az invaziv ve daha etkili yöntemlerle bu güne kadar gelmiştir. Buna rağmen, halen uygulanan teknik, kullanılan port sayısı, lokalizasyonu veya sempatotominin seviyesi tartışılmaktadır. TTS'nin esas kullanım alanı hiperhidrosistir. Bu hastalıkta yöntemin başarısı %95 civarındadır. Daha düşük başarı oranlarına rağmen, Raynaud's sendromu, Buerger hastalığı,refraktor angina ve uzun QT sendromu, arteriyal emboliden sonra palmar arkta akımı arttırmak diğer kullanım alanlarıdır. İşlemin en sık görülen yan etkisi kompansatuar hiper hidrosistir. TTS nin daha az invaziv ekipmanlarla ve yöntemlerle yapılması için gayretler devam etmektedir.