Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Hemilaminektomi ile İntradural Kitle Eksizyonu
Bülent TUCER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Spinal intradural tümör cerrahisinin başladığı günden bugüne kadar en yaygın olarak kullanılan cerrahi yaklaşım total laminektomi olmuştur. Ancak bu yöntemin kullanılmasının kısa ve uzun vadeli sonuçlarına bakıldığı zaman özellikle çocukluk ve genç erişkinlerde stabilizasyonda bozulma ve kifotik deformitelere yol açtığı gözlenmiştir. Bu ortaya çıkan deformitelerin önüne geçmek amacıyla total laminektomi yapılan olgularda ilave stabilizasyon yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Stabilizasyonun kemik defektinden kaynaklandığı düşünülerek laminoplasti yönteminin kullanılmasını gündeme getirmiş. Ancak uzun süreli laminoplasti sonuçları stabilizasyon ve kifoz oranlarında düşmeye yol açmakla beraber tam engellemediği görülmüştür. Ameliyat mikroskobun kullanıma girmesiyle beraber tek taraflı laminektominin stabilizasyonu koruyarak daha küçük pencerelerden intradural kitlelerin çıkarılmasına imkan sağlamıştır. Hemilaminektomi omurga stabilizasyonu bozmadan, daha minimal invaziv olarak tümör çıkarılmasını sağlayan, kan kaybını azaltan ve hastanede kalış süresini kısaltan alternatif bir cerrahi yaklaşımdır.