Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Perkütan Aksiyel Lomber İnterbody Füzyon (AxiaLİF)
Rahmi Kemal KOÇ, Bülent TUCER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

AMAÇ: İnterbody füzyon için L5-S1 disk mesafesine anterior yaklaşım teknik olarak karmaşıktır. L5-S1 interbody füzyon için yeni minimal invazif bir teknik olan AxiaLİF ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 11 olgu bu çalışmaya dahil edildi. Bel veya bacak ağrısı lomber dejeneratif disk hastalığı, dejeneratif instabilite veya dejeneratif foraminal stenoza bağlıydı. Tüm hastalarda L5-S1 dejenerasyonunun radyolojik delilleri vardı, perkütan parakoksigeal yaklaşımla kafes ve otogreft veya lokal otogreft ve demineralize kemik matriks ile axial interbody füzyon yapıldı.

BULGULAR: Preop VAS 3.4, postop VAS 0.5 di. 10 olguda L5-S1 interbody rodun stabil olduğunun ve yeterli füzyonun oluştuğunun delilleri vardı.

YORUMLAR: L5-S1disk aralığına perkütan parakoksigeal yaklaşım diskektomi ve interbody füzyonun güvenle yapılabildiği minimal invazif bir koridor sağlar.