Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Akrilik ile Kranioplastide Yeni Bir Metod: Teknik Not
Ferda ÇAĞAVİ1, Murat KALAYCI1, Aslan ÖZER1, Zeynep ÇAĞAVİ2, Şanser GÜL1, Bektaş AÇIKGÖZ1
1Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Özet

AMAÇ: Kraniektomi sonrası kemik fleb derin dondurucuda veya hastanın kendi vücudunda saklanmaktadır. Kemik flebin saklandığı derin dondurucuda bir sorun olduğunda veya vücutta saklandığı yerde bir enfeksiyon geliştiğinde kemik fleb atılmaktadır. Geniş kraniektomi alanı olan hastalarda akrilik ile uygun konturu ve şekli vermek bazen sorun olabilmektedir. Hastanın enfekte kabul edilen kendi orjinal kemiğini kalıp olarak kullanan basit ve kolay uygulanabilir bir akrilik kranioplasti tekniği sunulmuştur.

YÖNTEMLER: Sağ orta serebral arter oklüzyonu gelişen 60 yaşında erkek hastaya geniş frontoparietotemporal dekompresyon yapıldı. Yedi ay sonra enfeksiyon riski nedeniyle otolog karnioplasti yapılmadı. Hazır alçı malzemesi (Casting tape) 15 saniye suda bekletildikten sonra kemik flebin sadece dış yüzeyine 5-6 kat olacak şekilde uygulanarak hastanın kendi kemiğinin dış yüzey kalıbı çıkarıldı. Kalıp daha sonra etilen oksit ile steril edildi. Cerrahi sırasında methylmethacrylate ile kranioplastide bu kalıp kullanıldı.

BULGULAR: Postoperatif dönemde kranial konveksitenin iyi olduğu, kozmetik sonucun başarılı olduğu görüldü.

SONUÇ: Hastanın kendi kemiğinin kullanılamadığı; derin dondurucu saklama koşullarının uygun olmaması, otolog kranioplasti sonrası enfeksiyon gelişmesi, kemik flebin vücutta saklandığı yerde enfeksiyon gelişmesi, tümörün dış yüzeyde deformasyon yapmadan kemiği tuttuğu durumlarda ve geniş kraniektomi yapılan pediatrik yaş grubu hastalarında, tariflenen bu basit ve kolay uygulanabilir yöntemle orijinal kemiğin kopyası çıkarılabilir ve başarılı kozmetik sonuç elde edilebilir.