Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Travmatik Doğum Sonrası 8 Saatlik Yenidoğanda Görülen Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Hayri KERTMEN, Erhan TÜRKOĞLU, Habibullah DOLGUN, Erdal Reşit YILMAZ, Zeki ŞEKERCİ
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Travmatik epidural hematom infantlarda nadir gözlenir. Özellikle nullipar annelerde bebeğin dar doğum kanalı içerisinden geçerken travmaya maruz kalması görülme sıklığını arttırır. Uzamış doğum eylemi sonrası 8 saatlik bir infantın yapılan fizik muayenesinde sağ temporoparyetal bölgede ve sol paryetooksipital bölgelerde sefal hematom tespit edildi. Bilgisayarlı beyin tomografisinde sağ temporoparyetalde ki sefal hematom komşuluğundaki kemik fraktürünün altında 3 x 1.5 cm boyutlarında epidural hematom mevcuttu. Hematom cerrahi olarak drene edildi. Doğum eylemi sırasında görülen kafa travmaları yenidoğan döneminde oldukça sık gözlenmektedir. Epidural hematom infantların spesifik anatomik kafatası yapıları, duranın kemiğe yapışık olması ve dural arterlerin kafatası kemikleri içine gömülü olmamalarından dolayı oldukça nadir gözlenir. Klinik semptomlar oldukça çeşitlidir. Cerrahi ya da konservatif tedavi seçenekleri tartışmalıdır. Sefal hematomun eşlik ettiği konservatif tedavinin ekarte edildiği olgularda iğne ile aspirasyon ilk seçenek olmalıdır. Aspire edilemeyen ve 1cm den büyük hematomlar cerrahi olarak drene edilmelidir.