Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Oksipital Kemikte Lokal Destrüksiyona Neden Olan Skalp Cirsoid Anevrizması
Nail ÖZDEMİR1, Ömer AKAR2, Hamdi BEZİRCİOĞLU3, Türkan REZANKO4
1,2,3 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye
4 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Cirsoid anevrizmalar skalpin nadir lezyonlarıdır ve skalpin gerçek arteriovenöz fistülleridir. Vasküler kanalların dilatasyonu ve anevrizma formasyonu almasıyla birlikte, skalpin arter ve venleri arasındaki anormal bağlantılar sonucu oluşurlar. %10-20' si penetran travma sonrası görülmekle birlikte, sıklıkla konjenital anomaliler olarak izlenir. 5 yaşındaki erkek çocuk sol kulak arkasındaki ağrısız şişlik ile başvurdu. Nörolojik muayenesi normaldi. Travma hikayesi yoktu. Bu şişliğin 3 ay önce ortaya çıktığı ve hızlı bir büyüme gösterdiği öğrenildi. Cirsoid anevrizma şüphesi selektif 4 sistem beyin anjiyografisi ile doğrulandı. Lezyon cerrahi ile total olarak eksize edildi. Bizim bilgimize göre; hastamız, skalp cirsoid anevrizmasının neden olduğu lokal kemik destrüksiyonlu literatürde ilk vakadır.