Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
İntraventriküler Kavernom: Olgu Sunumu
Murat COŞAR, A. Celal İPLiKÇİOĞLU, Cem Atilla GÖKDUMAN, Cem DİNÇ, Davut CEYLAN
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Kavernomlar, santral sinir sisteminin nadir görülen vasküler malformasyonlarındandır. Kavernomların intraventriküler yerleşimi oldukça nadir olarak gözlenir. Baş ağrısı, epileptik nöbet, fokal nörolojik bulgu, intraserebral ve subaraknoid kanama gibi bulgulara sebep olabilir. Cerrahi olarak tedavisi mümkündür ve düşük oranda mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu yazıda; manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) rutin kullanıma girdikten sonra bildirilen en büyük boyutlu intraventriküler yerleşimli bir adet kavernom olgusu klinik bulguları, yerleşim lokalizasyonu ve cerrahi tedavisi açısından değerlendirilmiştir.