Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Oksipital Dev Meningosel: Bir Olgu Sunumu
Bülent BAKAR1, Mustafa Ömür KASIMCAN1, Emine Arzu KÖSE2, Çağrı ŞENYÜCEL3
1Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
3Kırıkkale Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Özet

Sekiz günlük erkek hasta, kafasının arkasında kese nedeni ile konsülte edildi. Muayene bulguları normal olan hastanın çekilen beyin BT ve beyin MR tetkiklerinde oksipital kemiğin orta hattında yaklaşık 4.2 mm çapında kapanma defekti olduğu ancak kese içerisinde nöral dokunun barınmadığı saptandı. Hastanın ameliyatında kese duvarının tamamen araknoid zardan oluştuğu ve dural bileşeninin olmadığı görüldü. Kese boynu oksipital kemik defekti sınırından bağlanarak kese total çıkarıldı ve sağlam cilt primer olarak kapatıldı. İki ay sonraki kontrol muayenesinde nörolojik bozulma tespit edilmedi ve kontrol beyin BT görüntülerinde hidrosefali ya da nüks saptanmadı. Kafa çapından daha büyük çapa sahip ensefalosel çok nadir görülen bir antitedir. Bizim olgumuzun kese çapının kafa çapından büyük olmasına rağmen içinde nöral doku barındırmaması, oksipital defektin beklenenden küçük olması ve ameliyatta keseyi oluşturan araknoid membranın güdükleştirilmesine ve kemik ya da dural defektinin onarılmamasına rağmen BOS fistülünün oluşmaması ameliyat sonrası dönemde hasta için avantaj sağlamıştır.