Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Non-Travmatik Nedenlerle Oluşan ve Düşük Ayakla Seyreden Peroneal Sinir Hasarı
Ümit EROĞLU1, Gökmen KAHİLOĞULLARI1, Altan DEMİREL1, Melih BOZKURT1, Seyda ERDOĞAN2, Ayhan ATTAR1
1Ankara Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Alt ekstremitenin sık görülen periferik sinir hasarlarından olan peroneal sinir felcinin genellikle sebebi; travma, cerrahi veya postural olarak sinirin sıkışmasıdır. Popliteal fossada siyatik sinirden ayrılan peroneal sinir, popliteal çukurun dış yüzünde gastroknemius kasının lateral başını geçer. Diz altında, fibula başı ve boynu hizasında yaklaşık 3-4 cm'lik bir alan boyunca çok yüzeyel seyreder. Bu bölgede sadece cilt ve fasya tarafından korunur. Bu alanda peroneus longus kası ve intermuskuler septum tarafından oluşturulmuş fibröz bir ark içinden geçer. Peroneal sinirin genellikle sıkıştığı alan burasıdır. Travmatik olmayan nedenler nadir olarak gözlenir. Beş hastaya (3 kadın, 2 erkek) EMG, MRI ve klinik ile sinir felci tanısı kondu. Bu yazıda farklı nedenlerle oluşan beş peroneal sinir hasarlı olgu sunuldu.