Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
İn-situ Dekompresyona Bağlı Gelişmiş Ulnar Sinir İnstabilitesi: Olgu Sunumu
Ali Kıvanç TOPUZ1, Ahmet EROĞLU1, Cem DİNÇ2, Cem ATABEY1, Ahmet ÇOLAK1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Memorial Ataşehir Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Kübital olukta ulnar sinirin tuzaklanmasına bağlı yapılan dekomresif cerrahi sonrasında nadir görülen ulnar sinir instabilitesi olgusu sunulmustur. 21 yaşında erkek hastaya sol önkolda klinik ve elektrofizyolojik bulgulara dayanılarak dirsek düzeyinde ulnar tuzak nöropatisi tanısıyla in-situ dekompresyon ameliyatı uygulandı. Hasta 1 ay sonra önkol ve sol el parmaklarında, önkolun dirsekten hareketlerinde oluşan ağrı ve dirsek bölgesindeki ameliyat yerinde rahatsız edici takılma hissi yakınmaları ile başvurdu. Ulnar sinirin önkol fleksiyonda iken kübital oluktan medial epikondil ucuna doğru disloke olduğu yani ulnar sinirde instabilite geliştiği görüldü. Hasta reopere edilerek ulnar sinire anterior transpozisyon ameliyatı uygulandı. Ulnar sinir instabilitesi; nadir görülen bir komplikasyon ve iatrojenik olması sebebiyle nedenleri literatür eşliğinde tartışıldı.