Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Antakya Devlet Hastanesi Yoğun Bakımda Takip Edilen Motosiklet Kazalarının Değerlendirilmesi
Arsal ACARBAŞ
Antakya Devlet Hastahanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, Hatay, Türkiye

Özet

AMAÇ: Çalışmamızda, motosiklet kazası ile acil servisimize başvuran ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların retrospektif analizini yaparak neden sonuç ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu çalışma 2009-2011 yılları arasında motosiklet kazası nedeniyle yoğun bakımda yatırılarak tedavi gören 58 hastanın (54 erkek, 4 bayan, ortalama yaş 21; 14 ile 79 yaş aralığında) retrospektif yorumlanması ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Yaralanma bulgularının oranlarına bakılırsa kas-iskelet sistemi yaralanması (40 hasta %68,9), kafa travması 854 hasta, %93,1), maksillofasial yaralanma (54 hasta, %93,1), göğüs yaralanması (3 hasta, %5,1), omurilik yaralanmaları (2 hasta, %3,4) ve karın içi rgan yaralanması (6 hasta, %10,3) izlendi. Motosiklet kazaları içerisinde 4 bayanın (%100) da bulunduğu 42 hasta (%72,4) mortalite ile sonuçlandı.

SONUÇ: Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmaları önlemek için sürücü eğitimine önem verilmeli, alkollü araç kullanılması engellenmeli, sürücü ve yolcuların kask kullanımı özendirilmelidir.