Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Anterior Servikal Girişim Planlanan Servikal Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Trakeostomi Ne Zaman Açılmalı? Olgu Sunumu
Berker CEMİL, Emre Cemal GÖKCE, Bülent ERDOĞAN
Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Üst seviye spinal kord yaralanmalarına maruz kalan hastalar endotrakeal entübasyona ve pozitif basınçlı ventilasyona ihtiyaç duyarlar. Bu hastalar uzun dönem ventilatöre bağlı kalacaklarından, trakeostomi açılması sıklıkla gerekmektedir. Ancak enfeksiyon korkusu cerrahların trakeostomi sonrası anterior servikal spinal cerrahi müdahalelerde bulunmalarına engel olmaktadır. Araç içi trafik kazası sonrası 5. servikal (C) vertabrada burst fraktürü tespit edilen 42 yaşındaki bayan hasta dış merkezden kliniğimize sevk edildi. Hastaya kaza sonrası 4. günde trakeostomi açıldı. Kaza sonrası kliniğinin stabil olduğu 14. günde anterior C5 korpektomi ve servikal plaklama uygulandı. Cerrahlar trakeostomi sonrası anterior servikal spinal cerrahi operasyonlarının uygulanması konusunda endişelidirler. Spinal cerrahi sonrası operasyon lojunun enfeksiyonu nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Trakeostomili alanın aralıklı olarak üzerinin drape ile örtülerek izole edilmesi ve profilaktik antibiotik tedavisi metodu ile trakeostomi açılması servikal cerrahiyi engelleyecek bir faktör değildir.