Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Supratentorial Primer Malign Melanom: Bir Olgu Sunumu
Zühtü ÖZBEK1, Hasan Emre AYDIN1, Deniz ARIK2, Ali ARSLANTAŞ1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

Primer malign melanomlar santral sinir sisteminde seyrek olarak görülebilirler. Primer melanositik tümörler santral sinir sisteminde (SSS) yerleşmiş olan melanositlerden köken alır. Leptomeningeal melanosis(melanomatosis),nörokutanoz melanosis, lokalize pigmente tümörler (melanositoma ve primer malign melanom)olmak üzere patolojik olarak 3 farklı tipi bulunur. Lokalize pigmente tümörlerden primer malign melanom; en nadir görülen ve en agresif seyreden gruptur, patolojik olarak HMB 45 ve S 100 proteini ile pozitif reaksiyon gösterir. Primer malign melanomlar sıklıkla melanositlerin yoğun olduğu spinal kanalın ön, arka yüzü veya posterior fossa'da görülür. Bu tümörlerin supratentorial yerleşimi oldukça nadirdir. Biz supratentorial yerleşimli bir primer malign melanom vakasını literatür eşliğinde sunduk.