Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
İntrakranyal Glioblastoma Multiforme'nin Spinal Seeding fieklinde Metastazı: Olgu Sunumu
Murat COŞAR, Kerem BIKMAZ, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Kahan BAŞOCAK, Davut CEYLAN
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Primer beyin tümörlerinden olan ve sıklıkla karşılaştığımız serebral glioblastoma multiforme beyin omurilik sıvısı yoluyla ya da lokal invazyon şeklinde yayılım gösterebilir. Glioblastoma multiformenin beyin omurilik sıvısı yoluyla seeding şeklinde spinal yayılımı ve klinik bulgu oluşturması nadir olarak gözlenir. Bu yazıda; serebral glioblastoma multiforme nedeniyle opere olduktan 2 yıl sonra beyin omurilik sıvısı yoluyla seeding şeklinde spinal metastaz yapmış bir adet serebral glioblastoma multiforme vakası sunulmuş ve literatür göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.