Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Orta Serebral Arter Anevrizmaları
Ayhan KOÇAK, Mustafa Namık ÖZTANIR
Turgut Özal Tıp Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Malatya, Türkiye

Özet

Orta serebral arter, serebral anevrizmaların en sık yerleşim yerlerinden biridir. Mikrocerrahi klipleme, cerrahi anatominin belirgin, anevrizmaların periferik yerleşimli ve geniş boyunlu olmalarından dolayı tedavide uygulanacak en etkili yöntemdir.