Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Omurilik Kavernöz Malformasyonları
Uygur ER1, Serkan ŞİMŞEK2
1Özel Koru Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sincan Lokman Hekim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Omurilik kavernöz malformasyonları manyetik rezonans görüntüleme öncesi dönemde nadir lezyonlar olarak değerlendirilmekteyken, manyetik rezonans görüntülemenin yaygın kullanımı ile beraber iyi bilinen bir myelopati nedeni olarak kabul edilmektedirler. Kavernöz malformasyonlar omurga ve omurilik vasküler malformasyonlarının yaklaşık %5-12'sini ve hem otopsi hem de cerrahi hasta dizilerinde tüm omurga ve omurilik lezyonlarının %3-5'ini oluştururlar. En sık torakal bölgede görülürler. Omurilik kavernöz malformasyonlarında belirtilerin başlangıcı genellikle akut, hızlı gelişimli ve aralıklı ataklarla giden üç durumdan birine uymaktadır. Akut kliniği oluşturan ana neden genellikle sızma tarzındaki kanamalar ve buna bağlı perilezyonel ödemdir. Manyetik rezonans görüntüleme tanıda seçilecek yöntemdir. Tedavileri cerrahidir ve cerrahide mutlaka tam çıkarılmaları amaçlanmalıdır.