Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Kraniofarenjioma
Saim KAZAN, Ethem GÖKSU
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Özet

Kraniofarenjiomalar kranio-farenjial kanal boyunca gelişen epitelyal tümörlerdir ve çocuklarda intrakranial tümörlerin %5,6 – 13’ünü oluştururlar. İlk olarak 1857 yılında Alman patolog Friedrich Albert von Zenker tarafından tanımlanmıştır. Bu lezyonlar yerleşim yerine bağlı ve hipotalamus, hipofiz bezi, optik yollar ve Willis poligonu gibi çevre nöral ve vasküler yapılara invazyon derecelerinden dolayı tamamıyla total çıkarımlarının güç olması, ayrıca yüksek tekrarlama oranları ile pediatrik beyin cerrahlarının en zorlandığı konulardan biridir. Total çıkarım sonrası bile bu lezyonlar tekrarlama eğilimine sahiptir, ancak subtotal çıkarımda bu eğilim belirgin yükselir. Seçilmiş hastalarda total çıkarım başlıca sağaltım yöntemi olmakla birlikte, günümüzde gittikçe artan literatür bilgisi yardımcı fraksiyone ya da hedeflenmiş radyoterapi ile izlenen konservatif cerrahi girişimlerle görsel, nörolojik ve endokrin komplikasyonlar en aza inerken benzer tümör kontrol seviyelerine ulaşılabildiğini göstermektedir.