Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Spastisite ve Tedavisi
Murat BAŞARIR, M. Memet ÖZEK
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Spastisite, tanı ve tedavi aşamalarında multidisipliner yaklaşım gerektiren bir klinik tablodur. Etiyolojisinde farklı nedenler vardır. Tedavinin ilk aşamasında hastanın klinik, radyolojik ve hareket yeteneklerinin değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen veriye göre o hasta için ulaşılabilinecek hedefler belirlenir ve bu doğrultuda tedavi planlanır. Hedef ve tedavi modalitelerinin mutlak şekilde aileler ile detaylı bir şekilde paylaşılması gerekir. Medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri uygun şekilde planlanıp hayata geçirildiğinde sonuçlar yüz güldürücüdür.