Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Şant Fizyolojisi
Yusuf İZCİ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Şant sistemleri hidrosefalinin tedavisinde en yaygın kullanılan araçlardır. Her ne kadar teknolojik ilerlemeler olsa da halen ideal şant geliştirilememiştir. Bunun da en önemli nedeni beyin-omurilik sıvısı (BOS) dolaşımı, dinamiği ve şant fizyolojisinin iyi bilinmemesidir. Şant fizyolojisini öğrenmenin yolu, akışkanların dinamiğini ve BOS dinamiğini iyi bilmekten geçer. Bu derlemenin amacı günümüzde kullanılan şant sistemlerini tanıtmak, BOS dolaşımı ve dinamiğini ortaya koymak ve bunların ışığında şant fizyolojisini aydınlatmaktır.