Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Şant Disfonksiyonları
Mehmet Ali KARATAŞ, Ahmet DAĞTEKİN, Emel AVCI, Celal BAĞDATOĞLU
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Özet

İlk kez 1908 yılında Kausch tarafından gerçekleştirilen şant uygulamasından günümüze kadar bilim ve teknolojide var olan büyük ilerlemelere rağmen hidrosefali halen tam olarak aydınlatılamamış ve ideal şant henüz üretilememiştir. Ancak 1908 yılından günümüze kadar şant uygulanmasından kaynaklanan komplikasyon oranları önemli ölçüde azaltılabilmiştir. Şant uygulamalarında ürünün teknik özelliklerinin iyi bilinmesi, uygun hastaya uygun akım ve/veya basınç değerlerinin kullanılması, uygun cerrahi teknik ve cerrahi sonrası hasta ya da aile eğitimleri şant komplikasyonlarının minimalize edilmesinde oldukça önemlidir.